Terminy składania wniosków:

  • do 4 października 2019 - wniosek o wpisanie do rejestru wyborców,
  • do 4 października 2019 - wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,
  • do 8 października 2019 - wniosek o dopisanie do spisu wyborców,
  • do 11 października 2019 - wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu