W sprawie:
określenia zasad związanych z zapewnieniem dzieciom i uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola i szkoły środkami komunikacji publicznej.

Data uchwały:
2019-02-14

Numer uchwały:
IV.37.2019

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Kujawsko-Pomorskiego