2019.01.29

 

Zbiorcza informacja

o petycjach rozpatrzonych w 2018 r.

 

 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) przekazuję zbiorczą informację o rozpatrzonych petycjach w roku 2018:

 

W 2018 r. wpłynęła 1 petycja.

Lp.

Przedmiot petycji

Sposób rozpatrzenia

1

Nawiązanie współpracy ze spółką Semico w zakresie odsprzedaży płyt betonowych, co w konsekwencji przyniosłoby gminie ograniczenie kosztów utylizacji usuwanych płyt i oszczędności dla budżetu gminy

Rozpatrzona negatywnie (brak przedmiotu współpracy)

 

 

                                                                                                      Stanisław Sadowski

                                                                                                  Wójt Gminy Baruchowo