W sprawie:
zasad przyznawania i wysokości diet radnych Gminy Baruchowo

Data uchwały:
2018-12-07

Numer uchwały:
II.18.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 2018r.