W sprawie:
powołania Komisji Budżetu i Finansów

Data uchwały:
2018-11-21

Numer uchwały:
I.8.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 21 listopada 2018 r.