HARMONOGRAM   PRACY

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BARUCHOWIE

 

w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego,

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Przyjmowanie zgłoszeń list kandydatów na radnych Rady Gminy Baruchowo na podstawie Uchwały Nr 4.2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Baruchowie z dnia 18 września 2018 r. w sprawie przedłużenia terminu do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych –

-  do dnia 24 września (poniedziałek) – do godz. 1600.

 

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na wójta gminy do dnia 26 września (środa)- do godz. 2400.

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej: Urząd Gminy Baruchowo

                                                                   sala konferencyjna (nr 1)

                                                                   Baruchowo 54

                                                                   tel. 54 2845 611

 

Lp.

Data

 dyżuru

Godziny

dyżuru

Skład Komisji

 

1

 

19 września 

(środa)

 

1000 - 1200

 

   Joanna Gawłowska

   Małgorzata Piotrowska

 

2

 

20 września

(czwartek)

 

1300 - 1400

  

   Joanna Gawłowska

   Małgorzata Piotrowska

 

 

3

 

21 września

(piątek)

 

1300 - 1500

   

   Joanna Gawłowska

   Małgorzata Piotrowska           

 

 

4

 

24 września

(poniedziałek)

 

1400 - 1600

  

   Joanna Gawłowska

   Katarzyna Maślanka

   Iwona Podgórska

   Małgorzata Piotrowska

   Jadwiga Maciejewska

 

5

25 września

(wtorek)

1000 - 1100

 

   Joanna Gawłowska

   Małgorzata Piotrowska

 

6

26 września

(środa)

900 - 1100

   

   Joanna Gawłowska

   Małgorzata Piotrowska

 

2100 - 2400

  

   cały skład Komisji

 

 

          Zastępca Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Baruchowie

                                                                             Joanna Gawłowska