HARMONOGRAM   PRACY

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BARUCHOWIE

 

w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego,

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej: Urząd Gminy Baruchowo

                                                                   sala konferencyjna (nr 1)

                                                                   Baruchowo 54

                                                                   Tel. 54 2845 611

 

Lp.

Data

 dyżuru

Godziny

dyżuru

Skład Komisji

 

 

1

 

 

 

13 września 

(czwartek)

 

1300 - 1500

 

   Joanna Gawłowska

   Małgorzata Piotrowska

 

 

2

 

 

 

14 września

(piątek)

 

1300 - 1600

 

   Zofia Rempalska

   Inga Osmałek

   Joanna Gawłowska

 

 

3

 

 

 

15 września

(sobota)

 

1000 - 1200

 

   Hanna Mrozowicz

   Katarzyna Maślanka

   Iwona Podgórska

 

 

4

 

 

 

 

 

17 września

(poniedziałek)

 

1000 - 1400

 

   Hanna Mrozowicz  

   Joanna Gawłowska

   Jadwiga Maciejewska

 

 

1900  - 2400

 

   cały skład Komisji