Gminna Komisja Wyborcza w Baruchowie

 

1.     Hanna Mrozowicz - Przewodnicząca

2.  Joanna Gawłowaska - Zastępca Przewodniczącego

3.     Jadwiga Maciejewska - Członek

4.     Katarzyna Maślanka - Członek

5.     Inga Osmałek - Członek

6.     Małgorzata Piotrowska - Członek

7.     Iwona Grażyna Podgórska - Członek

8.     Zofia Rempalaska - Członek

9.     Elżbieta Ryniec - Członek