W sprawie:
zmieniejąca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2017

Data uchwały:
2017-07-21

Numer uchwały:
XXIV.233.2017

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 21 lipca 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Kuj. - Pom.