W sprawie:
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Baruchowo niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

Data uchwały:
2016-12-21

Numer uchwały:
XXVII.199.2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
w dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Kuj.-Pom. z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.