W sprawie:
uchwalenie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok.

Data uchwały:
2016-12-21

Numer uchwały:
XXVII.198.2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2017 r.