W sprawie:
ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do gminnej stacji zlewnej, zlokalizowanej w miejscowości Baruchowo

Data uchwały:
2016-11-25

Numer uchwały:
XXV.187.2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2017 r.