W sprawie:
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków jednostek ochotniczej straży
pożarnej na 2017 rok


Data uchwały:
2016-11-25

Numer uchwały:
XXV.186.2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2017 r.