W sprawie:
przyjęcia informacji Wójta Gminy Baruchowo o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez zastępcę wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta

Data uchwały:
2016-10-14

Numer uchwały:
XXIV.179.2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 14 października 2016 r.