W sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie 23, położonej w obrębie Skrzynki, jednostka ewidencyjna Baruchowo

Data uchwały:
2016-08-11

Numer uchwały:
XXII.171.2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 11 sierpnia 2016 r.