W sprawie:
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami

Data uchwały:
2016-06-24

Numer uchwały:
XXI.167.2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego