W sprawie:
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baruchowo

Data uchwały:
2016-06-24

Numer uchwały:
XXI.164.2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego