W sprawie:
przyjęcia Programu Przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Baruchowo na lata 2016-2020

Data uchwały:
2016-04-29

Numer uchwały:
XIX.143.2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 29 kwietnia 2016 r.