W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rozwoju Gminy Baruchowo na lata 2012-2020

Data uchwały:
2016-03-31

Numer uchwały:
XVIII.141.2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 31 marca 2016 r.