W sprawie:
przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu niemieszkalnego
wraz z pomieszczaniami przynależnymi


Data uchwały:
2016-03-31

Numer uchwały:
XVIII.137.2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego