W sprawie:
funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2017

Data uchwały:
2016-03-31

Numer uchwały:
XVIII.134.2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 31 marca 2016 r.