WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY- 19.11.2015 r.

Lp.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia przeznaczona do sprzedaży

Opis i sposób zagospodarowania nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

Forma zbycia

1

2

3

4

5

6

7

1

WL1W/00041814/3

dz. nr 337/1 obręb Kłótno

Lokal niemieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 130,50m2 wraz z przynależnymi pomieszczeniami – kotłownią o pow. 10,59m2, strychem o pow. 204,00m2 i pomieszczeniem nr 5 o pow. 10,60m2 w budynku gospodarczym oraz udziałem 35569/50410 części we współwłasności nieruchomości wspólnej usytułowanego na parterze w budynku mieszkalno – usługowym położonym w miejscowości Kłótno 111, gmina Baruchowo, powiat Włocławski, woj. kujawsko – pomorskie.

Lokal niemieszkalny składający się z trzech gabinetów lekarskich, jednego zabiegowego, pomieszczenia socjalnego, korytarza z poczekalnią i rejestracją, łazienki, pomieszczenia gospodarczego oraz korytarza. Do lokalu przynależy kotłownia, strych oraz pomieszczenie nr 5 w budynku gospodarczym. Lokal posiada osobne wejście, nie dzielone z innymi lokalami. Lokal zlokalizowany jest w parterowym budynku mieszkalno – usługowym wybudowanym w okresie przedwojennym, po generalnym remoncie 2008 r. Obiekt wymurowany w technologii tradycyjnej murowanej, z materiałów mieszanych, ze stropem drewnianym, pod dachem konstrukcji drewnianej pokrytym blachodachówką. Budynek ocieplony styropianem z nową elewacją. Lokal wyposażony w instalację: elektryczną, wodną, kanalizacyjną (przydomowa oczyszczalnia ścieków), centralnego ogrzewania, ciepłej wody. Wykorzystywany obecnie do prowadzenia działalności statutowej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Każdoczesnemu właścicielowi ww. lokalu będzie przysługiwał udział w wysokości 35569/50410 części we współwłasności nieruchomości wspólnej.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo: U – tereny usługowe.

163 000,00

(brutto)

sprzedaż

2

WL1W/00041814/3

dz. nr 337/1 obręb Kłótno

Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 62,04m2 wraz z przynależnymi pomieszczeniami – nr 1 o pow. 19,61m2, nr 3 o pow. 15,64m2 i nr 4 o pow. 11,13m2 w budynku gospodarczym oraz udziałem 10842/50410 części we współwłasności nieruchomości wspólnej usytułowanego na parterze w budynku mieszkalno – usługowym położonym w miejscowości Kłótno 111, gmina Baruchowo, powiat Włocławski, woj. kujawsko – pomorskie.

Lokal mieszkalny składający się z dwóch pokoi, kuchni, dwóch korytarzy oraz łazienki z WC o łącznej pow. 62,04 m2. Do lokalu przynależy pomieszczenie nr 1 i 3 w budynku gospodarczym. Lokal posiada osobne wejście, nie dzielone z innymi lokalami. Lokal zlokalizowany jest w parterowym budynku mieszkalno – usługowym wybudowanym w okresie przedwojennym, po generalnym remoncie 2008 r. Obiekt wymurowany w technologii tradycyjnej murowanej, z materiałów mieszanych, ze stropem drewnianym, pod dachem konstrukcji drewnianej pokrytym blachodachówką. Budynek ocieplony styropianem z nową elewacją. Lokal wyposażony w instalację: elektryczną, wodną, kanalizacyjną (przydomową oczyszczalnię ścieków), centralnego ogrzewania. Obecnie lokal jest przedmiotem najmu. Każdoczesnemu właścicielowi ww. lokalu będzie przysługiwał udział w wysokości 10842/50410 części we współwłasności nieruchomości wspólnej.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo: U – tereny usługowe.

53 200,00

(brutto)

sprzedaż

3

WL1W/00041814/3

dz. nr 337/1 obręb Kłótno

Lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 27,00m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem nr 2 o pow. 12,99m2 w budynku gospodarczym oraz udziałem 3999/50410 części we współwłasności nieruchomości wspólnej usytułowanego na parterze w budynku mieszkalno – usługowym położonym w miejscowości Kłótno 111, gmina Baruchowo, powiat Włocławski, woj. kujawsko – pomorskie.

Lokal mieszkalny składający się z pokoju, kuchni, korytarza oraz łazienki z WC o łącznej pow. 27,00 m2. Do lokalu przynależy pomieszczenie nr 2 w budynku gospodarczym. Lokal posiada osobne wejście, nie dzielone z innymi lokalami. Lokal zlokalizowany jest w parterowym budynku mieszkalno – usługowym wybudowanym w okresie przedwojennym, po generalnym remoncie 2008 r. Obiekt wymurowany w technologii tradycyjnej murowanej, z materiałów mieszanych, ze stropem drewnianym, pod dachem konstrukcji drewnianej pokrytym blachodachówką. Budynek ocieplony styropianem z nową elewacją. Lokal wyposażony w instalację: elektryczną, wodną, kanalizacyjną (szambo bezodpływowe), centralnego ogrzewania, ciepłej wody. Obecnie lokal jest przedmiotem najmu. Każdoczesnemu właścicielowi ww. lokalu będzie przysługiwał udział w wysokości 3999/50410 części we współwłasności nieruchomości wspólnej.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo: U – tereny usługowe.

25 600,00 (brutto)

sprzedaż

 

 

 

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774) upływa z dniem 2 stycznia 2016 r.

W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774) z zastrzeżeniem art. 216a ww. ustawy przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

·       -  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie (tj. 2 stycznia  2016 r.);

·       - jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie (tj. 2 stycznia 2016 r.);

·       -      jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony (termin do złożenia wniosku zostanie określony w zawiadomieniu o przysługującym pierwszeństwie w nabyciu – art. 34 ust. 4 ww. ustawy).

                 Ogłoszenie umieszczono na tablicy ogłoszeń dnia: 19 listopada 2015 r.