W sprawie:
w sprawie współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonywaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal – Dobrzelewice–Baruchowo od km 4+897 do km 9+984 – Etap II od km 7+878 do km 9+984”

Data uchwały:
2015-10-27

Numer uchwały:
XIII.103.2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 27 października 2015 r.