K O M U N I K A T 

 

Urząd Gminy Baruchowo informuje, iż przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przez pełnomocników wyborczych lub osoby upoważnione przyjmowane są w pokoju nr 4 do dnia

2 października 2015 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy – do godz. 15.00.

 

Teresa Pawlak