W sprawie:
wyrażenia zgody na przyjęcie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie gminy Baruchowo w sezonie zimowym 2015/2016, powierzonych przez Powiat Włocławski

Data uchwały:
2015-09-15

Numer uchwały:
XI.85.2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 15 września 2015 r.