W sprawie:
wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Baruchowo

Data uchwały:
2015-08-07

Numer uchwały:
X.79.2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 7 sierpnia 2015 r.