W sprawie:
zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika

Data uchwały:
2015-08-07

Numer uchwały:
X.76.2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 7 sierpnia 2015 r.