W sprawie:
powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławnika sądowego

Data uchwały:
2015-06-19

Numer uchwały:
IX.71.2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 19 czerwca 2015 r.