W sprawie:
wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Baruchowo

Data uchwały:
2015-06-19

Numer uchwały:
IX.68.2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 19 czerwca 2015 r.