W sprawie:
udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu remontu chodnika przy drodze powiatowej

Data uchwały:
2015-05-14

Numer uchwały:
VIII.59.2015

Podjęta przez:
RadęGMiny Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 14 maja 2015 r.