W sprawie:
ustalenia wysokości diet dla sołtysów gminy Baruchowo

Data uchwały:
2015-05-14

Numer uchwały:
VIII.58.2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 14 maja 2015 .