W sprawie:
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Baruchowo za rok 2014

Data uchwały:
2015-05-14

Numer uchwały:
VIII.57.2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 14 maja 2015 r.