W sprawie:
zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Baruchowo

Data uchwały:
2015-04-23

Numer uchwały:
VII.52.2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 czerwca 2015 r.