W sprawie:
skargi P. K… K…. na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie.

Data uchwały:
2015-03-19

Numer uchwały:
VI.45.2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 19 marca 2015 r.