W sprawie:
wyrażenia woli współtworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.

Data uchwały:
2015-03-19

Numer uchwały:
VI.44.2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 19 marca 2015 r.