W sprawie:
wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.

Data uchwały:
2015-03-19

Numer uchwały:
VI.43.2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 19 marca 2015 r.