W sprawie:
uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Baruchowo na rok 2015

Data uchwały:
2015-02-13

Numer uchwały:
V.34.2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 13 lutego 2015 r.