W sprawie:
zmieniająca w sprawie ustalenia ujednoliconego tekstu WIeloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2025

Data uchwały:
2015-01-16

Numer uchwały:
IV.30.2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 16 stycznia 2015 r.