Polityka Jakości Zintegrowanego Systemu Zarządzania

 

Głównym celem  Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. jest  świadczenie najwyższej jakości usług na rzecz gminy Baruchowo, okolicznych gmin i ich mieszkańców.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. zajmuje się kompleksową gospodarką odpadami komunalnymi, usługami dla rolnictwa oraz usługami budowlano-montażowymi. Działania firmy dają mieszkańcom gminy możliwość życia i przebywania w czystym i bezpiecznym ekologicznie otoczeniu.

 

Natura obdarza nas tym, co najlepsze, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o., jej pracownicy, nasze usługi i ci, którzy z nich korzystają, za swój priorytet uważają dbanie o środowisko naturalne, aby pozostawić je w stanie takim, jakim je zastaliśmy, a jeśli będzie to możliwe w lepszym. Wdrożenie, utrzymanie i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg wymagań norm ISO 9001 oraz ISO 14001 daje nam możliwość monitorowania i ciągłej kontroli realizowanych procesów pod względem jakości oraz wpływu ZGKiMR Sp z o.o. na środowisko nas otaczające.

 

Podstawowymi celami naszej działalności są:

 

  1. Świadczenie najwyższej jakości usług w zakresie gospodarki odpadami.
  2. Płynność i terminowość w świadczeniu usług.
  3. Realizacja wszystkich działań zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi.
  4. Podnoszenie świadomości środowiskowej wśród pracowników.
  5. Ciągłe utrzymywanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz

zapobieganie zanieczyszczeniom.

 

Cele te realizujemy przez:

 

1.     Zatrudnienie wysokiej klasy specjalistów, którzy poza wiedzą specjalistyczną są również bardzo otwartymi ludźmi i chętnie wyjaśnią niezrozumiałe dla klientów kwestie merytoryczne.

2.     Stosowanie  specjalistycznych samochodów i maszyn.

3.     Badanie spełniania oczekiwań i wymagań klientów.

4.     Przestrzeganie wymagań dotyczących ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami.

5.     Ciągłe doskonalenie skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania.

6.     Bieżącą weryfikację dostaw i okresowe kwalifikowanie dostawców wyrobów
 i usług.

Najwyższe kierownictwo ZGKiMR z o.o. deklaruje powszechne zaangażowanie wszystkich pracowników w sprawy jakości i wpływu na środowisko. Polityka ZSZ jest znana i stosowana przez wszystkich pracowników oraz dostępna dla zainteresowanych stron.