PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Podczas obrad XXXVI sesji Rady Gminy Baruchowo w dniu 22 listopada 2013 roku zostały uchwalone stawki podatków i opłat lokalnych, które będą obowiązywać na terenie gminy Baruchowo od 2014 roku. Stawki  wynoszą:

 

Stawki uchwalone przez Radę Gminy (zł)

Górne granice stawek (zł)

PODATEK ROLNY

Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego do podatku

112,50

185,45

Podatek rolny od pozostałych gruntów sklasyfikowanych

225,00

370,90

PODATEK LEŚNY

Podatek leśny z 1 ha fizycznego

37,631

37,631

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

a) od gruntów (za 1m2 powierzchni) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

 

0,89

 

0,89

- pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych (za 1 ha)

 

4,56

 

4,56

- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego oraz na tereny mieszkaniowe i drogi wewętrzne o ile nie znajdują się one w posiadaniu przedsiębiorców

 

0,26

 

0,46

- pozostałych

0,46

0,46

b) od budynków lub ich części (za 1m2 powierzchni użytkowej)
- mieszkalnych

 

0,74

 

0,74

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

 

 

21,00

 

 

23,03

- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

 

10,75

 

10,75

- związane z prowadzeniem działalnosci gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalnosci leczniczej zajęte przez podmioty udzielające tych swiadczeń

 

4,68

 

4,68

- letniskowo – rekreacyjnych

7,61

7,73

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

6,20

7,73

c) od budowli (ich wartości)

2%

2%

Opłata targowa (za każdy dzień)

a) przy sprzedaży obnośnej z ręki: np. kosz, skrzynka itp.

3,00

764,62

b) przy sprzedaży ze stołu pod zadaszeniem

10,00

764,62

c) przy sprzedaży ze straganu lub stoiska

6,00

764,62

d) przy sprzedaży z samochodów osobowych dostawczych i z lekkich przyczep ciągnikowych do 1,5 tony

6,00

764,62

e) przy sprzedaży z samochodów i przyczep ciągnikowych o nośności powyżej 1,5 tony

8,00

764,62

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Stawki podatku od środków transportu wynoszą:

Stawki uchwalone przez Radę Gminy (w zł)

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

600,00

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

900,00

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1.100,00

2. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

·       o liczbie osi – dwie

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 13 ton

1.300,00

  b) równej lub wyższej niż 13 ton, a mniej niż 14 ton

1.300,00

 c) równej lub wyższej niż 14 ton, a mniej niż 15 ton

1.300,00

  d) równej lub wyższej niż 15 ton

1.800,00

·      - o liczbie osi – trzy

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 17 ton

1.350,00

b) równej lub wyższej niż 17 ton, a mniej niż 19 ton

1.400,00

c) równej lub wyższej niż 19 ton, a mniej niż 21 ton

1.450,00

d) równej lub wyższej niż 21 ton, a mniej niż 23 tony

1.500,00

e) równej lub wyższej niż 23 tony, a mniej niż 25 ton

1.5500,00

f) równej lub wyższej niż 25 ton

2.000,00

·       o liczbie osi – cztery i więcej

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 25 ton

1.650,00

b) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 27 ton

1.700,00

c) równej lub wyższej niż 27 ton, a mniej niż 29 ton

1.750,00

d) równej lub wyższej niż 29 ton, a mniej niż 31 ton

1.800,00

e) równej lub wyższej niż 31 ton

1.900,00

3. od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

·       o liczbie osi dwie

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 13 ton

1.300,00

b) równej lub wyższej niż 13 ton, a mniej niż 14 ton

1.400,00

c) równej lub wyższej niż 14 ton, a mniej niż 15 ton

1.500,00

d) równej lub wyższej niż 15 ton

2.000,00

·       o liczbie osi – trzy

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 17 ton

1.400,00

b) równej lub wyższej niż 17 ton, a mniej niż 19 ton

1.500,00

c) równej lub wyższej niż 19 ton, a mniej niż 21 ton

1.600,00

d) równej lub wyższej niż 21 ton, a mniej niż 23 tony

1.600,00

e) równej lub wyższej niż 23 tony, a mniej niż 25 ton

1.800,00

f) równej lub wyższej niż 25 ton

1.800,00

·       o liczbie osi cztery i więcej

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 25 ton

1.800,00

b) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 27 ton

1.900,00

c) równej lub wyższej niż 27 ton, a mniej niż 29 ton

1.950,00

d) równej lub wyższej niż 29 ton, a mniej niż 31 ton

2.700,00

e) równej lub wyższej niż 31 ton

2.800,00

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania z naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony

900,00

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton

1.100,00

c) od 9 ton i poniżej 12 ton

1.100,00

5. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepa, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- o liczbie osi – dwie

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton

1.300,00

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton

1.700,00

c) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 31 ton

2.000,00

d) równej lub wyższej niż 31 ton

2.220,00

·       o liczbie osi trzy

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 40 ton

1.700,00

b) równej lub wyższej niż 40 ton

2.400,00

6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepa z innym systemem zwieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- o liczbie osi - dwie

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton

1.400,00

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton

1.500,00

c) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 31 ton

1.700,00

d) równej lub wyższej niż 31 ton

2.200,00

- o liczbie osi – trzy

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 40 ton

2.200,00

b) równej lub wyższej niż 40 ton

2.800,00

7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

- od 7 ton i poniżej 12 ton

1.100,00

8. od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

·       o liczbie osi – jedna

a) równej lub wyższej 12 ton, a mniej niż 18 ton

1.000,00

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton

1.000,00

c) równej lub wyższej niż 25 ton

1.300,00

·       o liczbie osi - dwie

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 28 ton

1.100,00

b) równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż 33 tony

1.200,00

c) równej lub wyższej niż 33 tony, a mniej niż 38 ton

1.400,00

d) równej lub wyższej niż 38 ton

1.700,00

·       o liczbie osi – trzy

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 38 ton

1.400,00

b) równej lub wyższej niż 38 ton

1.700,00

9. od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

·       o liczbie osi – jedna

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton

1.200,00

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton

1.300,00

c) równej lub wyższej niż 25 ton

1.500,00

·       o liczbie osi – dwie

a) równej lub wyższej niż 12 tony, a mniej niż 28 ton

1.200,00

b) równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż 33 tony

1.400,00

c) równej lub wyższej niż 33 tony, a mniej niż 38 ton

1.500,00

d) równej lub wyższej niż 38 ton

2.200,00

·       o liczbie osi – trzy

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 38 ton

1.400,00

b) równej lub wyższej niż 38 ton

1.900,00

10.od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc

1.720,00

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc

2.200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie urzędu lub na konto Urzędu Gminy Baruchowo:

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOWALU  Nr konta 37 9557 0006 0000 1964 2000 0005