Zarządzenie Nr 11/2004 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 2 czerwca 2004r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli przestrzegania przepisów Uchwały Nr XII/80/2003 Rady Gminy Baruchowo z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baruchowo.