Zarządzenie Nr 37.2011

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 19 wrześniu 2011 roku

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 

Na podstawie art. 182 § 7 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks Wyborczy (Dz. U Nr 21. poz. 1127 późn.z m.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

 

§ 1. Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku, powołuje się obwodowe komisje wyborcze w  składach osobowych określonych w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życic z dniem 19 września 2011 roku.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski