Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo  54

87-821 Baruchowo

 

I N F O R M A C J A

 

Kandydatów do obwodowych komisji wyborczych Komitety Wyborcze mogą zgłaszać do dnia 16 września 2011. w Urzędzie Gminy Baruchowo w pokoju nr 2 lub nr 4 w godzinach pracy Urzędu Gminy.

 

                      Z up. Wójta

                       Teresa Pawlak