Baruchowo, dnia 23.12.2005r.

 

INFORMACJA

 

Wójt Gminy Baruchowo

 

informuje o wykonaniu opracowania „EKOFIZJOGRAFII”  do projektu:

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w sołectwach Goreń Duży - Skrzynki gmina Baruchowo powiat włocławski."

 

Ekofizjografia została opracowana przez zespół pod kierownictwem prof. dr. hab. Zygmunta Babinskiego.

 

( opracowanie do wglądu  w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00, tel. (54) 28 45 611 p. nr 3).

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski