W sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2020.

Data uchwały:
2011-02-03

Numer uchwały:
IV/17/10

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku