W sprawie:
uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na 2011 r.

Data uchwały:
2010-12-29

Numer uchwały:
IV/14/10

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.