W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2011 na terenie Gminy Baruchowo

Data uchwały:
2010-11-08

Numer uchwały:
XLII/259/10

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego