W sprawie:
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Baruchowo w 2011 roku

Data uchwały:
2010-11-08

Numer uchwały:
XLL/258/10

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty