W sprawie:
poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości

Data uchwały:
2010-11-08

Numer uchwały:
XLII/256/10

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego