W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Grodno na lata 2010-2017"

Data uchwały:
2010-11-08

Numer uchwały:
XLII/251/10

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 8 listopada 2010 roku